Košarica
0

Košarica je prazna

Ljekovito blato

Na području Nina nalazi se lokalitet ljekovitog blata (peloida) tipa liman. Korištenje ninskog peloida u zdravstvene svrhe održava se još od rimskoga doba, a možda i ranije, pa do danas, što dokazuju nalazi ulomaka instalacija tipičnih za rimske terme. Godine 1954. izvršena  je mehanička analiza sastava peloida u Ninu s kojom se došlo do saznanja da je to najkvalitetnije nalazište u Hrvatskoj.

Takva blata nastaju u mirnim, plitkim morskim lagunama u koje utječe rijeka ili potok. Tako se u nastajanju limana na dno talože tvari koje donose kopnena slatka voda i more. U razvoju limana postoje tri faze. U prvoj, oborinska voda ispire tvari s obala. To su većinom mineralne tvari te manje organske tvari nastale raspadom kopnene flore i faune. U drugoj morskoj fazi, more preplavljuje riječno ušće te se na dno talože organski ostatci s nešto malo mineralnih tvari. Ninska je solana napravljena u toj fazi razvoja limana. Limanska se muljevita područja koriste za liječenje i smatraju se zdravim blatima jer su puna raznih minerala. Ti minerali pri proizvodnji soli ulaze u sol zbog čega ona ima posebnu aromu i svojstva. Kvaliteta mora i geološke podloge na kojoj je solana građena daju posebnost kemijskom sastavu soli, a vjetar i sunce pridonose brzini kojom se sol proizvodi.

Solana je Nin izgrađena na području gdje se nalazi ljekovito blato koje obiluje mineralima i koje pridonosi visokoj kvaliteti ninske soli.

© 2021 Solana Nin. All Rights Reserved.