Košarica
0

Košarica je prazna

Životinjski svijet

Životinjski svijet

Ornitološka raznolikost na širem ninskom području, pa tako i u Solani Nin zadivljuje brojne znanstvenike i zaljubljenike u prirodu jer se ovdje može promatrati do 220 vrsta ptica. Na prostoru Ninske lagune zadržavaju se ptice gnjezdarice, selice i zimovalice, a najviše ih ima tijekom jesenske i proljetne selidbe. Na području Solane zabilježeno je preko 150 vrsta ptica (158 vrsta, 2019. godine), od čega je 41 u jednoj od kategorija ugroženosti.

Od ptica močvarica najpoznatije su: vlastelica, mala bijela čaplja, morski kulik i vodomar.

Vlastelica (Himantopus himantopus) je ptica koja uglavnom izleže po četiri jaja karakteristična po crnim točkama. Razlog je izbora staništa ove ptice račić slaništar kojim se hrani. Vlastelica plijeni svojim izgledom, crno obojenim leđima i krilima te bijelim trbuhom i vratom, ali i dugim, tankim, crvenim nogama. Vlastelice su vrlo društvene. Izvan sezone gniježđenja zadržavaju se u malim jatima, i to najčešće 5-10 ptica zajedno, a često se uključuju u mješovita jata.

Morski kulik (Charadrius alexandrinus) je manja vrsta ptica, srodnica vlastelice koji danas nažalost postaje sve rjeđi i prema Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske pripada ugroženoj vrsti.

Od brojnih se vrsta ptica na poljima Solane Nin mogu promatrati: oštrigar (Haematopus ostralegus), ćukavica (Burhinus oedicnemus), zlatar pijukavca (Pluvialis squatarola), crvenonoga prutka (Tringa totanus), krivokljuna prutka (Tringa nebularia), veliki pozviždać (Numenius arquata), crnorepa muljača (Limosa limosa), krivokljuni žalar (Calidris ferruginea), mali žalar (C. minuta), žalar cirikavac (C. alpina), utva (T. tadorna). Povremeno su u manjem broju na preletu zabilježeni još mrka prutka (Tringa erythropus), kulik (Charadrius dubius), kulik blatarić (Charadrius hiaticula), troprsti zlatar (Pluvialis apricaria), modronoga sabljarka (Recurvirostra avosetta), riđa muljača (Limosa lapponica).

Od ostalih se vrsta ptica na solanama u vodenim bazenima mogu vidjeti mala bijela čaplja (Egretta garzetta), siva čaplja (Ardea cinerea), različite vrste pataka, poput divlje patke (Anas platyrhynchos), patke zviždare (A. penelope), patke lastarke (A. acuta), patke kržulje (A. crecca), patke kreketaljke (A. querquedula) i dr. Od gnjuraca se može promatrati mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis), ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus), riđogrli gnjurac (P. grisegena) i crnoglri gnjurac (P. nigricollis). Obojenošću je posebno upečatljiv vodomar (Alcedo atthis), odnosno pčelarica (Merops apiaster).

Ribica obrvan, duga svega 3 cm, živi u prve dvije faze bazena za isparavanje te se zbog nestajanja odgovarajućih prirodnih staništa smatra ugroženom vrstom. Zanimljiv je i jedinstveni minijaturni račić slaništar koji je izvanredno prilagođen životu u iznimno slanoj vodi, ali i preživljavanju suše. Njegova su jajašca vidljiva tek pod mikroskopom, a položena u mulju mogu preživjeti bez vlage čak 10 godina.

© 2021 Solana Nin. All Rights Reserved.